پرادکس مشروعیت الهی - مردمى
71 بازدید
محل نشر: قم کنگره اندیشه حکومت سال 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی